Books on Posting of Workers in Europe

Posting of Workers in Europe 2020/2021

  • Over 500 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe
  • Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe
  • A must-read for anyone who intends to post workers abroad 

Taxation of Cross-Border Services in 2020-2021

  • Over 300 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe
  • Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe
  • Permanent Establishment, 183-days-rule, cross-border taxation of companies, rules for the avoidance of double taxation

Entsendung von Arbeitnehmern auf Baustellen in Deutschland

Jedes Jahr werden über 100.000 Bau-Arbeitnehmer nach Deutschland entsandt - die meisten aus dem EU-Ausland.
In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020 geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt und umfangreich kommentiert.

Arbeitnehmerentsendung nach Deutschland 2020/2021

Die Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen ist am 29. Juli 2018 in Kraft getreten.

Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland 2020-2021

Jedes Jahr werden über 320 Tausend ausländische Zeitarbeitnehmer in Deutschland beschäftigt, darunter 27% als entsandte Arbeitnehmer.

In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020 geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt und umfangreich kommentiert.

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.

Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Przepisy europejskie, które weszły w życie w 2020 r. oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) spowodowały, że delegowanie stało się ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem.

Podatkowe aspekty delegowania w Europie 2020/2021

W biznesie transgranicznym podatki dochodowe są jedną z kluczowych kwestii.

Z jednej strony są to podatki od dochodów firmy (CIT). drugą ważną kwestią jest opodatkowanie wynagrodzeń pracowników delegowanych.

Delegowanie do Belgii 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Belgii w życie przepisy implementujące Dyrektywę 2018/957/UE i wprowadzające całkiem nowe zasady delegowania pracowników do Belgii.

Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.

Delegowanie do Francji 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły we Francji w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy (Code du Travail). Stanowią one implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadzają nowe zasady delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Francji.

Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.

Delegowanie do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.

Delegowanie w Europie 2020-2021

Od 2020 r. obowiązują w całej Europie nowe przepisy o delegowaniu. Są one szczególnym wyzwaniem dla firm świadczących transgraniczne usługi. Z jednej strony ograniczone zostało delegowanie trwające powyżej 12 miesięcy. Jednocześnie wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie rotacji pracowników.

Posting of Workers in Europe

CROSS-BORDER EMPLOYMENT IN EUROPE

Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec.