Delegowanie w Europie 2020-2021

Od 2020 r. obowiązują w całej Europie nowe przepisy o delegowaniu. Są one szczególnym wyzwaniem dla firm świadczących transgraniczne usługi. Z jednej strony ograniczone zostało delegowanie trwające powyżej 12 miesięcy. Jednocześnie wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie rotacji pracowników. Z drugiej strony pracownikom przysługują już nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale także inne dodatki przewidziane w przepisach państw przyjmujących.

Nowe regulacje są ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach delegujących. Do niedawna przestrzegane były przez większość firm operujących na rynku tylko i wyłącznie stawki wynagrodzeń minimalnych. Lista płac była stosunkowo prosta i jej sporządzanie rzadko budziło wątpliwości. Od 2020 r. lista płac jest skomplikowana, musi zawierać wszystkie zagraniczne dodatki, a za wszelkie nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przewidziane są drakońskie kary.

W niniejszej książce zespół Kancelarii Brighton&Wood prezentuje nowe zasady delegowania obowiązujące w Europie od 2020 r.
Książka zawiera listy kontrolne, modelowe listy płac, multum przykładów, praktycznych komentarzy oraz inne narzędzia pomocne w planowaniu oraz realizacji kontraktów za granicą.

Tomasz Major błyskotliwie i jednocześnie w sposób niezwykle czytelny oraz precyzyjny tłumaczy przedsiębiorcom nowe pojęcia uregulowane w europejskich przepisach o delegowaniu. 

Dla prawników i sędziów zamieszczone zostało obszerne orzecznictwo i wyczerpujące wyjaśnienia trudnych zagadnień będących przedmiotem regulacji dyrektyw europejskich o delegowaniu.

Tomasz Major razem ze swoim zespołem w mistrzowski sposób prezentuje zawiłości związane z delegowaniem i transgranicznym zatrudnieniem oraz przybliża czytelnikom tę arcytrudną i złożoną materię.

Książka jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto w praktyce zajmuje się delegowaniem pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.

Dla księgowych, kadrowych, pracowników działów płac, a także dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych poradnik jest narzędziem, z którego należy korzystać w codziennej pracy.

This book is available to EEEV- and IPP-Member Firms, and to Brighton&Wood - , GlobalEmployment.eu and ELYSIUM – clients.