Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Przepisy europejskie, które weszły w życie w 2020 r. oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) spowodowały, że delegowanie stało się ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Polscy przedsiębiorcy muszą zapewnić swoim pracownikom i zleceniobiorcom kierowanym za granicę już nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale także dodatki i inne świadczenia przewidziane w przepisach lokalnych.

Kwalifikacja ubezpieczeniowa i podatkowa tych dodatków i świadczeń będzie zależała m.in. od tego, w którym państwie odprowadzane będą składki socjalne i podatki od wynagrodzeń, ale także od tego, w jaki sposób będą one dokumentowane.

W niniejszej publikacji, przygotowanej przez cały zespół Kancelarii Brighton&Wood przedstawione zostały zasady prawidłowego
naliczania podatków od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne personelu kierowanego za granicę oraz wszystkie najważniejsze modele optymalizacyjne przewidziane w obowiązujących przepisach.

This book is available to EEEV- and IPP-Member Firms, and to Brighton&Wood - , GlobalEmployment.eu and ELYSIUM – clients.