Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.
Największe znaczenie nowe regulacje będą miały dla branży budowlanej.

W niniejszej publikacji omówiliśmy najważniejsze z nich:

 • nowe zasady wynagradzania pracowników budowlanych delegowanych do Niemiec,
 • katalogi dodatków obligatoryjnych, które trzeba zapewnić pracownikom budowlanym
 • delegowanym do Niemiec,
 • ograniczenie delegowania do 12 miesięcy,
 • mechanizm przedłużania do max 18 miesięcy,
 • mechanizmy zliczania okresów delegowania,
 • 3 różne rodzaje przerw w delegowaniu i ich wpływ na legalność zatrudnienia i delegowania,
 • autonomiczna niemiecka definicja prac „tego samego rodzaju” wykonywanych „w tym samym miejscu”,
 • zakaz zastępstwa i konsekwencje „rotacji” pracowników,
 • nowe wymogi dotyczące naliczania płac i dokumentowania delegowania,
 • nowe zasady zapewniania kwater pracowniczych.

Ponadto opisaliśmy obowiązki w zakresie notyfikacji i w zakresie postepowania urlopowego. Odrębnie omówione zostały
zasady wewnątrz-koncernowego użyczenia pracowników i delegowania w ramach ARGE.

Niniejsza książka jest skróconym tłumaczeniem Książki „Entsendung von Arbeitnehmern auf Baustellen in Deutschland
2020/2021. Handbuch für Baubetriebe. Werkverträge – Arbeitnehmerüberlassung – konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung
– ARGE. (Gesetzliche Neuregelung von 2020 und Auswirkungen für die Praxis), Berlin-Krakau, März 2020, 336 Seiten” | Tomasz Major | Warszawa 2020 r.

This book is available to EEEV- and IPP-Member Firms, and to Brighton&Wood - , GlobalEmployment.eu and ELYSIUM – clients.