Podatkowe aspekty delegowania w Europie 2020/2021

W biznesie transgranicznym podatki dochodowe są jedną z kluczowych kwestii.

Z jednej strony są to podatki od dochodów firmy (CIT). drugą ważną kwestią jest opodatkowanie wynagrodzeń pracowników delegowanych.

W naszej ponad 20-letniej praktyce widzimy, że niezrozumienie mechanizmów podatkowych prowadzi do poważnych kłopotów firm. Zdarza się często, że firma w dobrej wierze płaci podatki w jednym kraju, a po wielu latach okazuje się, że musi zapłacić podatki za granicą za kilka lat działalności transgranicznej.

Aby uniknąć kłopotów, warto przed planowaną działalnością transgraniczną zaplanować, w którym kraju należy podatki zapłacić.
W naszej praktyce widzimy, że firmy działające transgranicznie, które nie planują w sposób należyty opodatkowania swojej działalności oraz opodatkowania delegowanych pracowników bardzo często konfrontowane są z nieprzyjemnymi niespodziankami – kontrolami urzędów skarbowych w kraju i za granicą. Kontrole takie są uciążliwe, a obrona przed fiskusem trwa wiele lat i jest bardzo kosztowna.

W niniejszej książce omawiamy szczegółowo definicję zakładu podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem długich budów, montaży i prac instalacyjnych.

W odniesieniu do pracowników delegowanych omówione zostały zasady ich opodatkowania, zasada 183 dni oraz sytuacja pracowników tymczasowych delegowanych za granicę. W odróżnieniu od poprzednich wydań niniejszej książki, omawiamy w niej także podatkowe definicje rezydencji oraz efektywnej siedziby spółki, a także zasady opodatkowania transgranicznego spółek i zasady unikania podwójnego opodatkowania.

This book is available to EEEV- and IPP-Member Firms, and to Brighton&Wood - , GlobalEmployment.eu and ELYSIUM – clients.